مطالب جالب!
مطالب جالب!

دل دریا وقتی یه سنگو تو دریا میندازی فقط

دل دریا 
 وقتی یه سنگو تو دریا میندازی 
 فقط

دل دریا
وقتی یه سنگو تو دریا میندازی
فقط برای چند ثانیه اونو متلاتم میکنه
وبرای همیشه محو میشه
ولی اون سنگ تا ابد ته دل دریا موندگاره
و سعی می کنم مثل دریا باشم
فراموش کنم سنگ که به دلم زدن
با اینکه سنگینی شونو برای همیشه روی سینه ام حس می کنم….

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید