ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

دنیای اصطلاحات انگلیسی:** #اصطلاحات با #خوابیدن *


دنیای اصطلاحات انگلیسی:
** #اصطلاحات با #خوابیدن *

-------------------------------------------------------
**شماره 40 **

*The swelling subsided
*بادش خوابید

-------------------------------------------------------

*The clock has stopped
*ساعت خوابیده

-------------------------------------------------------

*Things are very slack at the moment
*فعلا کارا خوابیده

-------------------------------------------------------

*The noise died down
* سرو صدا خوابید

-------------------------------------------------------

*The operation came to a complete standstill
*عملیات بکلی خوابید

-------------------------------------------------------

*Water lays the dust
*اب گرد و خاک را می خواباند

-------------------------------------------------------

*The revolt was supppressed
*شورش خوابانده شد

-------------------------------------------------------

*I have laid up my car for repairs
*ماشین را برای تعمیرات خوابانده ام


www.elearne.com
09364523598

کانال آموزش زبان انگلیسی:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید