مسیر سبز
مسیر سبز

دهقان: مجمع تشخیص مصلحت منحل شود عضو هیئت رئیسه مجلس

دهقان: مجمع تشخیص مصلحت منحل شود 
 عضو هیئت رئیسه مجلس

دهقان: مجمع تشخیص مصلحت منحل شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیل مجلس دوم به جای آن در بازنگری در قانون اساسی را مطرح کرد و گفت : فتح باب گفتگو در محیط های علمی و کرسی های آزاد اندیشی در خصوص بازنگری در قانون اساسی می تواند مشارکت نخبگان و دانشگاهیان و طلاب را جلب کند.

وی در ادامه افزود: بخش مهم دیگری از این سفر ارائه دیدگاههای رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل مختلف نظام اسلامی بود.
 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر نقش مردم در نظام اسلامی گفت: حقایق نظام ما در خصوص نقش مردم در ابعاد مختلف در این سخنرانی نمود یافت. معتقدم نقش مردم ما در انقلاب نقش بارزی بود رهبر معظم انقلاب در سخنرانی شان تلفیق هنرمندانه ای از نقش اعتقادات دینی و نقش مردم در اجرای اهداف نظام اسلامی ارائه کردند.
 
نقش مردم از ابتدای انقلاب در حمایت قاطع از ولایت فقیه بی نظیر بوده است
 
وی تاکید کرد: نقش مردم ما از ابتدای انقلاب تاکنون در حمایت قاطع از ولایت فقیه بی نظیر بوده است و مردم با عشق به مقام ولایت در درون جامعه اسلامی نقش مهمی ایفا کرده اند.
 
عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه نقش مردم در نظام اسلامی انتزاعی نیست، گفت: نقش مردم در نظام با توجه به اعتقادات مردم به اسلام و نظام اسلامی ظهور و بروز پیدا کرده است.
 
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در خصوص نقش مردم در نظام اسلامی بر موضوع جلوگیری مردم از انحرافات تاکید کردند که یکی از مهمترین فرازهای سخنان ایشان و در حقیقت هشدار جدی به جریان هایی بود که به دنبال انحراف در خط اصیل انقلاب هستند.
 
دهقان در ادامه به بخش دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر نوسازی نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: معتقدم این سخنان به شدت مورد نیاز امروز جامعه ما بود. سالها بود که برخی از گروههای سیاسی که تمایل به کسب قدرت داشتند، بدنبال این بودند که قدرت کسب کنند اما هزینه کسب قدرت را نپردازند لذا از کار تشکیلاتی و حزبی فاصله می گرفتند.
 
 برخی گروهها برای نپرداختن هزینه قبح ناروا برای کار حزبی قائل می شدند
 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گاهی برخی گروهها برای اینکه هزینه کار تشکیلاتی را نپردازند، نوعی قبح ناروا برای کار تشکیلاتی و حزبی قائل می شدند. شاهد بودیم که برخی گروهها لیست می دادند و افرادی را انتخاب می کردند اما حاضر نمی شدند هیچ مسئولیتی در مورد افرادی که انتخاب کرده بودند بپذیرند.
 
وی تصریح کرد: برخی از این گروهها از کار جمعی گریزانند اما در عین حال بعضا به اقدامات باندی و گروهی علاقه دارند.
 
دهقان با اشاره به شکل گیری احزاب دولت ساخته در کشورمان گفت: گاهی اوقات شاهد هستیم دولت گروههایی را می سازد تا قدرت خود را حفظ کند و یا قدرت بیشتر کسب کند.
 
احزاب کشورمان متناسب با جامعه اسلامی عمل نکرده اند
 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه احزابی که تاکنون داشته ایم عمدتا متناسب با حزب به معنی اسلامی و متناسب با جامعه اسلامی نبوده اند، گفت: در همین راستا است که رهبر معظم انقلاب اصل تحزب را تایید فرمودند و سپس میان حزب به معنای غربی و اسلامی تفکیک قائل شدند و نیاز جامعه را به تحزب به معنای اسلامی گوشزد کردند.
 
وی تاکید کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب نشانگر این بود، حزبی که ارزشهای دینی، اعتقادی و فرهنگی و نگاههای سیاسی دقیق را بتواند به بدنه اجتماع ما سرایت دهد و جامعه را هدایت کند بسیار خوب است.
 
دهقان ادامه داد: معتقدم سخنان رهبر انقلاب اسلامی در خصوص نوسازی نظام اسلامی نقطه عطفی برای کار تشکیلاتی در کشورمان بود و اینکه ما متناسب با جامعه اسلامی احزابی را در کشور راه بیاندازیم که بتواند زمینه کارآمدی بیشتر نظام اسلامی را فراهم کند.
ساختار سیاسی یک ارزش غیر قابل تغییر نیست
 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع دیگری که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشتند نوسازی ساختار سیاسی نظام اسلامی بود، گفت: ساختار سیاسی یک ارزش غیر قابل تغییر نیست.
 
وی تصریح کرد: ساختار سیاسی ما در برخی موارد قابل تغییر است ، تنها اصل غیرقابل تغییر در نظام ما نظام ولایت فقیه است چرا که این  تغییر به معنی فروپاشی نظام اسلامی است و لذا قانون اساسی در این مورد منع جدی دارد.
 
تعارض میان نظام ریاستی و نظام پارلمانی به شکل کنونی بسیار بالاست
 
دهقان با تاکید بر اینکه بخشی دیگر از ساختار نظام سیاسی کشورمان که در لایه دوم ساختار سیاسی نظام قرار دارد قابل تغییر است گفت: در حال حاضر نظام ما تلفیقی از نظام پارلمانی و ریاستی در زیرمجموعه نظام ولایت فقیه است. تعارض میان نظام ریاستی و نظام پارلمانی به شکل کنونی بسیار بالاست.
 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ابتدای انقلاب اسلامی قدرت وسیعی از سوی قانون اساسی به پارلمان داده شده است و مسئولان کشور را تحت نظارت پارلمان قرار داده است.
 
دهقان تاکید کرد: از سوی دیگر در سال 1368 نخست وزیری حذف شد و اختیارات وسیعی به رئیس جمهور داده شد که این اختیارات وسیع با اختیارات وسیع پارلمان در تعارض قرار می گیرد و در بسیاری از موارد همبستگی و انسجام درونی نظام اسلامی دچار خدشه و چالش می شود.
 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ولایت فقیه که باید وقتشان صرف مسائل کلان در نظام اسلامی شود و جهت های اصلی را مشخص کنند در بسیاری از مواقع مجبور می شوند که برای رفع چالش میان پارلمان و رئیس جمهور وا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید