مسیر سبز
مسیر سبز

دوره های آموزشی ماساژ چینی! +عکس تاپ ناپ: دوره های

دوره های آموزشی ماساژ چینی! +عکس 
 تاپ ناپ: دوره های

دوره های آموزشی ماساژ چینی! +عکس
تاپ ناپ: دوره های آموزشی ماساژ در چین بسیار متداول شده و اغلب زنان چینیبرای کسب درآمد به این دوره ها روی میآورند. این عکس ها مربوط به آموزشگاهHuaxia Liangtse در چین است که در کل کشور بیش از 300 شعبه دارد. در این دوره ها دانش آموزان با روش ها و جزئیات ماساژ آشنا شده و به یک ماساژور ماهر تبدیل میگردند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید