هر روز!
هر روز!

دوستی تان چقدر می ارزد؟ : دوستی تان چقدر می

دوستی تان چقدر می ارزد؟ : دوستی تان چقدر می

دوستی تان چقدر می ارزد؟
: دوستی تان چقدر می ارزد؟

الف) قرض می دهم، ولی دعا می کنم آن را خیلی کثیف نکند. بنا به گزارش : ب) به او می گویم، دلم می خواهد این کار را بکنم، اما مادرم اگر بفهمد مرا می کشد! ج) قبول می کنم به شرطی که او هم یک لباس به من قرض بدهد.
الف) برایش نامه می نویسی، بعد او جواب می دهد، بعد دوباره تو جواب می دهی و... ب) سعی می کنی قبل از این که برود، مدت زمان بیش تری را با او بگذرانی. ج) در این دوهفته به دنبال هدیه ای می گردی که وقتی برگشت به او بدهی تا خوشحال شود.
الف)کمکش می کنی تا تمرین هایی را که آسان تر است در همین زمان کوتاه حل کند. این طوری دست کم نصف نمره ی کلاسی را می گیرد. ب) او را دلداری می دهی که این فقط یک تکلیف ساده است و او می تواند در جلسه ی بعدی جبران کند. ج) اجازه می دهی تا از روی تکالیف تو کپی کند.
الف) برایش چند آهنگ می فرستی تا در حین تمیز کردن اتاقش، به آن ها گوش کند. ب) در کارها به او کمک می کنی. خدا را چه دیدی، شاید هم بیش ترِ زحمت اتاق تکانی به دوش تو افتاد! ج) وقتی در حال انجام خانه تکانی است با او تلفنی صحبت می کنی تا حوصله اش سر نرود.
الف) پروژه را به تنهایی ادامه می دهی، برای تو گرفتن نمره ی آن مهم است. ب) دوستانت را آخرهفته به شام دعوت می کنی و در حین غذا خوردن به طور گروهی روی پروژه کار می کنید. ج) قسمتی را که مایلی خودت انجام بدهی انتخاب می کنی و قسمت هایی را که برای دیگر اعضای گروه مشخص کرده ای، به هرکدام از اعضا پیامک می کنی.
6.همراه با دوستت در حال خرید هستید و همان لباسی را می بینی که می خواهی بخری، اما انگار دوستت هم همین لباس را می خواهد: الف)وانمود می کنی که زیاد برایت مهم نیست، حالا شاید بعداً از او قرض بگیری. ب) خودت آن را امتحان می کنی، چون اول تو آن را پیدا کردی. اگر خوشت نیامد آن وقت دوستت می تواند بخرد. ج) هر دو آن را امتحان می کنید و اگر خوشتان آمد، هر دو یکی می خرید. چه اشکالی دارد اگر گاهی مثل دوقلوها لباس های یک شکل بپوشید.
سؤال1: الف) 3 امتیاز     ب) 2 امتیاز     ج) 1 امتیاز سؤال2: الف) 2 امتیاز     ب) 1 امتیاز     ج) 3 امتیاز سؤال3: الف) 2 امتیاز     ب) 1 امتیاز     ج) 3 امتیاز سؤال4: الف) 1 امتیاز     ب) 3 امتیاز     ج) 2 امتیاز سؤال5: الف)3 امتیاز     ب) 2 امتیاز     ج) 1 امتیاز سؤال6: الف)3 امتیاز     ب) 1 امتیاز     ج)2 امتیاز
تو هرکاری برای دوستانت می کنی، این خیلی خوب است. فقط دقت کن که آیا دوستانت هم با تو همین قدر مهربانند؟ دوستی جاده ای دوطرفه است، اگر همیشه این تویی که بله می گویی، وقتش است که با دوستانت در این باره صحبت کنی و از آن ها حمایت بیش تری بخواهی. مطمئن باش اگر آن ها دوست واقعی باشند، بعد از این صحبت رابطه تان گرم تر و قوی تر می شود.
هرکسی که با تو دوست باشد از داشتن دوستی چون تو باید به خودش ببالد. تو خوب می دانی وقتی یک دوست به کمک احتیاج دارد، چه طور بدون قربانی کردن خودت با روشی عاقلانه به او کمک کنی. اما این باعث نمی شود آن ها نسبت به تو احساس برتری جویی پیدا کنند. تو خوب می دانی که در دوستی داد و ستد وجود دارد و دوستی را متعادل نگه می داری و این رمز موفقیتِ یک رابطه ی دوست داشتنی و پایدار است.
تو به دوستانت اهمیت می دهی و به آن ها کمک می کنی تا جایی که در برنامه های خودت و زندگی شخصی ات خللی به وجود نیاید. برای تو همیشه نیازهای خودت اولویت دارند. اما باید بدانی در دوستی گاهی لازم است از نیازهای خودت بگذری. پس با دوستانت طوری رفتار کن که دوست داری آن ها با تو رفتار کنند.


منابع: همشهری ضمیمه دوچرخه/پگاه شفتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید