هر روز!
هر روز!

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده
 
اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی 

 
تعبیر فال حافظ :
از خواب غفلت بیدار شو که بسیار دیر شده و عقب مانده ای رخوت و کسالت را کنار بگذار و جوهر خویش را که همانا همت و مردانگی است نشان بده. توبه را برای زمان پیری نگذار در جوانی پاک بودن هنر است. هیچ کس بی عیب نیست و خرده نگیر.
اختصاصی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید