مسیر سبز
مسیر سبز

دوقلوهای به‌هم‌چسبیده که پرستش میشوند! روزگارنو: ظاهرا هندی ها هر

دوقلوهای به‌هم‌چسبیده که پرستش میشوند! 
 روزگارنو: ظاهرا هندی ها هر

دوقلوهای به‌هم‌چسبیده که پرستش میشوند!
روزگارنو: ظاهرا هندی ها هر چیز متفاوتی را می پرستند. احتمالا «پرستیدن» در این دیار پهناور، نزد برخی از ساکنانش، به معنای «ترسیدن» یا «اعجاب» است.دو کودک به چسبیده هندی علاقه ای به جدایی از هم ندارند و می گویند همین طوری راحت اند.

بنا بر این گزارش، دوقلوهای از کمر به هم چسبیده هندی که به عنوان تجسم الهی در روستای زادگاه خود پرستش می شوند، می گویند ما می خواهیم تا پیری به همین نحو با هم باشیم. این در حالی است که یک پزشک هندی می گوید می شود این کودکان 12 ساله را از هم جدا کرد. البته، پزشکان هندی قبلا گفته بودند که امکان جدایی این دو وجود ندارد.

 Shivanath و Shivram Sahu که در یک روستای کوچک در نزدیکی Raipur در مرکز هند به دنیا آمده اندبا دو پا و چهار دست به این جهان شلوغ پا گذاشته اند،  پزشکان را با توانایی خود در شستشو، لباس پوشیدن و خورد و خوراک حیرت زده کرده اند. آنان معده مشترک اما ریه، قلب و مغز مستقل دارند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید