اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

دوپینگ وزنه‌برداران ایرانی رسماً تأیید شد فدراسیون جهانی وزنه‌برداری امروز

دوپینگ وزنه‌برداران ایرانی رسماً تأیید شد فدراسیون جهانی وزنه‌برداری امروز

دوپینگ وزنه‌برداران ایرانی رسماً تأیید شد
فدراسیون جهانی وزنه‌برداری امروز سرانجام اسامی دوپینگی‌های جدید این رشته ورزشی را روی خروجی سایت خود قرار داد تا به این ترتیب دوپینگ دو وزنه‌بردار ایرانی توسط فدراسیون جهانی رسماً تأیید شود. به نقل از فارس، به این ترتیب سهراب مرادی و یاسین باقری با مثبت شدن تست دوپینگشان و اعلام رسمی این موضوع توسط فدراسیون جهانی به مدت دو سال از حضور در میادین محروم شدند. نکته قابل توجه اینکه ماده ممنوعه‌ای که برای سهراب مرادی اعلام شده است، متادون و ماده ممنوعه یاسین باقری هم استانوزولول است تا به این ترتیب این دو نفر از اولین دوپینگی‌های فدراسیون وزنه‌برداری از زمان تصدی پست ریاست این فدراسیون توسط حسین رضازاده باشند. از این دو وزنه‌بردار در جریان رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا آزمایش دوپینگ گرفته شده بود. نکته قابل توجه اینکه در حالی از مثبت اعلام شدن تست 69 وزنه‌بردار در سال 2013 در کنگره فوق خبررسانی شده بود که امروز تنها نام 19 دوپینگی دیگر روی خروجی فدراسیون جهانی قرار گرفته تا به این ترتیب مجموع دوپینگی‌های سال 2013 به 29 نفر برسد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید