بهترین زندگی
بهترین زندگی

دوچرخه سواری در بارداری، ایول! دوچرخه سواری یک راه

دوچرخه سواری در بارداری، ایول!
دوچرخه سواری یک راه عالی برای ورزش در دوران بارداری می‌باشد که با ایجاد یک گردش خون مناسب در پاها ایجاد می‌کند.

دوچرخه سواری در دوران بارداری دوچرخه سواری یک راه عالی برای ورزش در دوران بارداری می‌باشد که با ایجاد یک گردش خون مناسب در پاها ایجاد می‌کند. تلاش کنید در حالی که زانوی خود را جمع می‌کنید تمام وزن خود را به سمت جلو بدهید و نفس خود را حبس کنید. ترجیحاً از دوچرخه ثابت استفاده کنید. در صورتی که قبل از بارداری دوچرخه سواری را تجربه نکردید از انجام آن خودداری کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید