مسیر سبز
مسیر سبز

دو زمین لرزه کرمان را تکان داد دو زمین

دو زمین لرزه کرمان را تکان داد 
 دو زمین

دو زمین لرزه کرمان را تکان داد
 دو زمین لرزه به شدت 3.3 حسین آباد فهرج  در شرق استان کرمان و 3 ریشتر هجدک در شمال استان را تکان داد.

زمین لرزه حسین آباد ساعت 13 و 35 دقیقه و در مشخصات جغرافیایی 58.99 درجه طول جغرافیایی و 28.71 درجه عرض جغرافیایی را تکان داد.

عمق این زمین لرزه 10 ریشتر گزارش شده است.

همچنین ساعت 8 و 39 دقیقه امروز زمین لرزه ای به شدت 3 ریشتر هجدک را تکان داد.

این زمین لرزه در مشخصات 58.99 درجه طول جغرافیایی و 30.85 درجه عرض جغرافیایی و در عمق هفت کیلومتری زمین رخ داد.

این دو زمین لرزه بنا به اعلام مسئولان محلی خسارتی در برنداشته است.

منبع: مهر
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید