مسیر سبز
مسیر سبز

دیوید بکهام مدل BMW شد +عکس روزگارنو: دیوید بکهام که

دیوید بکهام مدل BMW شد +عکس 
 روزگارنو: دیوید بکهام که

دیوید بکهام مدل BMW شد +عکس
روزگارنو: دیوید بکهام که همچنان سوژه دوربین ها می باشد، این بار در نمایش مد شنبه شب در کنار موتور بی ان و ایستاد و عکس های تبلیغاتی زیاد گرفت.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید