بهترین زندگی
بهترین زندگی

ذخیره تخمدان، ناباروری/ صدای دکتر ذخیره تخمدان که رابطه مستقیمی

ذخیره تخمدان، ناباروری/ صدای دکتر
ذخیره تخمدان که رابطه مستقیمی با اندازه تخمدان دارد ممکن است در صورت پایین بودن آن باعث ناباروری فرد شود. از طرفی به طور میانگین هر چه فرد به سن یائسگی نزدیک می شود میزان ذخیره تخمدان او نیز روبه کاهش است.
برای گوش دادن به این فایل صوتی(پادکست) روی دکمه زیر کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید