هر روز!
هر روز!

رابطه شاد بودن و میزان کمال گرایی رابطه شاد بودن

رابطه شاد بودن و میزان کمال گرایی 
 رابطه شاد بودن

رابطه شاد بودن و میزان کمال گرایی
رابطه شاد بودن و میزان کمال گرایی : رابطه شاد بودن و میزان کمال گرایی : شادمانی واژه ای می باشد که شاید ما به سادگی از کنار آن بگذریم و نسبت به آن توجهی نشان ندهیم. در واقع، روانشناسی قرن بیستم بیشتر بر هیجانات منفی نظیر افسردگی متمرکز بوده، تا بر هیجانات مثبت نظیر شادی. در حالی که از دهه 1980 به بعد در تعریف سلامت تغییرات جدیدی پدید آمد. متون مرتبط با روان شناسی سلامت تنها به جنبه های منفی در انسانها محدود نمی شود. ویژگی مهم روانی که فرد واجد سلامت می بایست از آن برخوردار باشد، احساس بهزیستی یا شادی و شادمانی می باشد.
: رابطه شاد بودن و میزان کمال گرایی
به گزارش : باید به خاطر داشته باشید که شادی، نه تنها به میزان بالای عواطف و احساسات مثبت، بلکه به برداشت فرد از خشنودی کلی زندگی اش نیز بستگی دارد. شاد بودن مستلزم آن است که فرد از آنچه در طول زندگی داشته است راضی و خشنود باشد. حالات احساسی مثبت، تداوم کمی دارند ولی خشنودی، مدت زیادی به طول می انجامد و بنابراین می تواند یکی از اهداف واقعی تر وجود انسان باشد.
به نظر می رسد عوامل مختلفی بر زندگی رضایت بخش و شادکامی افراد تاثیر گذار باشند. برای لذت بردن از چیزی، لازم نیست آن را به نحو کامل و بی نقص انجام دهیم، علاوه بر این دست و پا زدن برای این کمال و ارائه کار استثنایی، خشنودی را تضمین نمی کند، بلکه این کار در اغلب موارد با رضایت کمتری همراه می باشد. بر خلاف باور عموم ، کمال گرایی یک تلاش سالم برای رسیدن به اهداف واقعی نمی باشد، بلکه یک فشار احساسی به سمت اهداف غیر واقعی و غیر ممکن می باشد، که فرد کمال گرا به گونه ای وسواس گونه، برای رسیدن به آنها تلاش می کند و در این مسیر خود را برای خطاهایش تنبیه کرده و در نتیجه عزت نفس و شادابی خود را تضعیف می کند. به عقیده فروید محرک اصلی در زندگی افراد کمال گرا، رسیدن به خوشبختی نیست، بلکه تکامل و برتری یافتن است و در غیر این صورت راضی نخواهند شد.
تهیه و گردآوری: گروه بیماری های

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید