اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

راموس: حرف‌ها را در فضایی بدون تنش می‌زنیم به گزارش

راموس: حرف‌ها را در فضایی بدون تنش می‌زنیم 
 به گزارش

راموس: حرف‌ها را در فضایی بدون تنش می‌زنیم
به گزارش مارکا «سرخیو راموس»‌ اظهار داشت: ‌در گذشته ما اختلافاتی با یکدیگر داشتیم. اما هیچوقت اجازه ندادیم دامنه این اختلافات گسترده شوند. در واقع هر وقت که مشکلی وجود داشته،‌ راحت به همدیگر گفته‌ایم و مناسبات‌مان آنگونه که مردم می‌گویند، آسیب‌ ندیده است. وی ادامه داد: رفتار ما مقابل هم از هر جهت خوب و کاملا براساس اصول حرفه‌ای فوتبال است. اگر اختلاف‌ نظر ها در فضای آزاد و بدون هیاهو عنوان نمی‌شد، بطور قطع فضایی پرتنش را ایجاد می‌کرد. این اظهارات از جانب مدافع پرسابقه کهکشانی‌ها در حالی عنوان می شود که برخی از رسانه‌‌ها از وجود اختلاف‌ نظرهای جدی میان بازیکنان رئال ، از جمله راموس و مربی گزارش دادند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید