مسیر سبز
مسیر سبز

رانش زمین مردی را بلعید +عکس عصرایران: رانش زمین

رانش زمین مردی را بلعید +عکس 
 عصرایران: رانش زمین

رانش زمین مردی را بلعید +عکس
عصرایران: رانش زمین در شهر هیلزبور واقع در ایالت فلوریدا موجب شد تا جفری بوش مردی 36 ساله در خواب توسط زمین بلعیده شود.

به گزارش رسانه های آمریکایی جفری بوش که در خانه اش خوابیده بود، فرصتی برای فرار از رانش زمین که حفره ای به طول شش متر در زیر اتاق خوابش ایجاد کرده بود، نیافت و در عمق زمین فرو رفت.

تلاش امدادگران برای نجات او بی نتیجه مانده است و آنها بر این باورند که جفری بوش مرده است.

برادر این شخص می گوید پنج شنبه ابتدا متوجه رانش زمین شده و سپس فریادهای برادرش که مدام کمک می خواست را شنیده است.

این شخص که جرمی بوش نام دارد، می گوید زمانی که به منزل برادرم رفتم، متوجه حفره بزرگی شدم و هر چه تلاش کردم به او کمک کنم، نتوانستم.

امداگران براین باورند که زمین زیر خانه جفری بوش بشدت سست شده و هر لحظه امکان فرو ریزی دوباره وجود دارد به همین دلیل عملیات جستجو را متوقف کرده اند.

امدادگران جرمی بوش را در حالی که با بیل مشغول کندن اطراف حفره بود مشاهده و او را از محل خارج کرده اند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید