هر روز!
هر روز!

رانندگی در سنین سالمندی | کاهش توان رانندگی در سالمندان

رانندگی در سنین سالمندی | کاهش توان رانندگی در سالمندان

رانندگی در سنین سالمندی | کاهش توان رانندگی در سالمندان
: رانندگی در سنین سالمندی درست است؟ این امر نیاز به پاسخ ها و عکس العمل های بدنی سریع و آگاهانه دارد. متاسفانه در سنین سالمندی با کاهش اغلب توانایی های بدن ، این مساله تبدیل به مقوله ای خطرناک برای سالمندان می شود. شمار تصادفات پس از سن ۷۵ سالگی افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین باید برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی ، رانندگی را در سنین سالمندی کنار گذاشت. اینکه سالمندان دقیقاً باید راندن ماشین را در چه سنی کنار بگذارند ، موضوعی است که سلامت دات لایف در جریان این مقاله به آن خواهد پرداخت. جلوگیری از راندن ماشین در سنین سالمندی یکی از دغدغه های تامین سلامت سالمندان است زیرا هر چقدر هم که سالمندان در رانندگی تبهر دارا باشند و به اصطلاح دست فرمان خوبی دارا باشند ، بازهم خطرات احتمالی و ناتوانی های متعدد دوران سالمندی تهدید بزرگی برای آن ها محسوب می شود. با ما همراه باشید…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید