مکان یار
مکان یار

راهروی فرهنگی بانچودو | Centro cultural pancodo آدرس: برزیل - ریو

راهروی فرهنگی بانچودو | Centro cultural pancodo آدرس: برزیل - ریو

راهروی فرهنگی بانچودو | Centro cultural pancodo
آدرس: برزیل - ریو دوژانیرو R. Primeiro de Março، ۶۶ - Centro، Rio de Janeiro - RJ، Brazil

محدوده ای که از آدومارکو به میدان پرسیدنته می رسه رو راهروی فرهنگی می نامند. در این راهرو نمایشگاه های مهیجی برگزار می شه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید