اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

راه‌اندازی‌صندوق‌نیکوکاری پرسپولیس دربورس مدیر اجرایی این صندوق، شرکت ورزشی فرهنگی

راه‌اندازی‌صندوق‌نیکوکاری پرسپولیس دربورس
مدیر اجرایی این صندوق، شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس)، مدیر صندوق و موسس، شرکت کارگزاری سهم آشنا، حسابرس، موسسه حسابرسی متین خردمند، مدیر ثبت، بانک قرض‌الحسنه رسالت، متولی، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر و ضامن نقدشوندگی آن بانک ایران زمین خواهد بود. به گزارش فارس،صندوق‌های سرمایه گذاری نیکوکاری از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که قوانین آنها در سال 1390 به تصویب رسید و منافع آنها صرف امور خیریه خواهد شد. بر این اساس، افراد نیکوکار به سه طریق می‌توانند در این صندوق‌ها مشارکت کنند. گروه نخست، نیکوکارانی هستند که تمامی منافع صندوق خود را به امور خیریه صندوق اعطا می‌کنند. گروه دوم افرادی هستند که اصل واحدهای صندوق به نام آنها صادر خواهد شد و تنها منافع این صندوق‌ها به امور نیکوکارانه اختصاص می‌یابد. درگروه سوم، اصل منافع تعیین شده صندوق تا سقف معین به نام نیکوکار صادر می‌شود و مازاد بازده صندوق، صرف امور خیریه خواهد شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید