هر روز!
هر روز!

راو پاورلیفتینگ : با سلام خدمت ورزشکاران محترم امروز مطلب

راو پاورلیفتینگ
: با سلام خدمت ورزشکاران محترم
امروز مطلب مهمی را پیرامون سبک راو پاورلیفتینگ میخواهم برایتان بازگو کنم
سبک راو پاورلیفتینگ در دنیا ۱۳ فدراسیون دارد و به غیر از آن در سبک های  WPC , WPF , WPO , CPO
GPF و چندین فدراسیون دیگر نیز برگزار میشود. و تنها سبک  100% RAW در ایران نماینده دارد و در این
سبک زانو بند و مچ بند ممنوع است و در مسابقات آن تست دوپینگ هم گرفته میشود. و مسابقات کاپ
استقلال پاورلیفتینگ جهان که در کشور اکراین برگزار میشود زیر نظر فدراسیون 100% RAW نمیباشد و
نماینده 100% RAW ایران نمیتواند تیم جداگانه ای به این مسابقات اعزام کند.
تفاوت بین سبک های راو پاورلیفتینگ به شرح زیر است
در بعضی ار فدراسیون ها نظیر 100% RAW  بستن زانو بند و مچ ممنوع است و تست دوپینگ هم گرفته میشود در تمامی مسابقات. ولی در فدراسیون RAW United زانوبند مجاز است ولی مچبند در پرس سینه ممنوع است و تست دوپینگ هم گرفته نمیشود. درفدراسیون WDFPF مچ بند و زانو بند مجاز است و تست دوپینگ هم در مسابقات گرفته میشود.
نام فدراسیون های راو پاورلیفتینگ که به طور مستقل اداره میشوند.
100% RAW
RAW United
RAW Pride
WDFPF
RAW 504
RAW Unity
Professional Raw Powerlifting Association
AAU
WNPF
WNPFLT
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به این لینک مراجعه کنید و ببنید که چندین فدراسیون راو پاورلیفتینگ وجود دارد و فقط به یک فدراسیون ختم نمیشود.
http://www.powerliftingwatch.com/compare-federations

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید