اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

رده بندی بهترین بوکسورهای جهان در رده بندی این ماه

رده بندی بهترین بوکسورهای جهان در رده بندی این ماه

رده بندی بهترین بوکسورهای جهان
در رده بندی این ماه فدراسیون جهانی بوکس آماتور (آیبا) چهار نماینده ایران حضور دارند که بهترین جایگاه متعلق به احسان روزبهانی در وزن 81- کیلوگرم است که در مکان چهارم قرار دارد. به گزارش ایسنا ، در رده بندی این وزن احسان روزبهانی با 1350 امتیاز در مکان چهارم قرار دارد. جایگاه او نسبت به رده بندی ماه قبل تغییری نداشته است. در وزن 81- کیلوگرم "عادل بک نیازیمبتوف" از قزاقستان با 2300 امتیاز همچنان در صدر قرار دارد. نمایندگان روسیه و کوبا هم در مکان های دوم و سوم قرار دارند. رده بندی دیگر اوزان که نمایندگان ایران در آن حضور دارند به شرح زیر است: وزن 91+ کیلوگرم 1- مجهیدوف از جمهوری آذربایجان با 2750 امتیاز . . 16- جاسم دلاوری با 350 امتیاز وزن 91- کیلوگرم 1- تیمور ممدوف از جمهوری آذربایجان با 2150 امتیاز . . 27- علی مظاهری با 175 امتیاز( او در رده بندی ماه قبل در مکان 20 قرار داشت) وزن 75- کیلوگرم 1- خیتروف از اوکراین با 1700 امتیاز . . 15- سجاد محرابی با 500 امتیاز (او در رده بندی ماه قبل 13 بود). وزن 60 – کیلوگرم 1- تولدو لوپز از کوبا با 1600 امتیاز . . 21- محمد مومیوند با 300 امتیاز ( او در رده بندی ماه قبل در مکان 17 قرار داشت). در اوزان 49، 52، 56، 64 و 69 کیلوگرم نمایندگان ایران بین 50 نفر نخست این رده بندی قرار ندارند. البته در رده بندی اعلام شده هنوز امتیازات مربوط به مسابقات قهرمانی جهان در قزاقستان را محاسبه نکرده‌اند. تیم ایران در مسابقات جهانی غیبت داشت و سقوط نمایندگان ما در رده بندی جدید طبیعی خواهد بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید