بررسی خودرو
بررسی خودرو

رده‌بندی کیفی خودروهای سنگین ایسنا: گزارش رده‌بندی کیفی خودروهای

رده‌بندی کیفی خودروهای سنگین 
 ایسنا: گزارش رده‌بندی کیفی خودروهای

رده‌بندی کیفی خودروهای سنگین
ایسنا: گزارش رده‌بندی کیفی خودروهای سنگین تولیدی در فروردین‌ماه امسال منتشر شد. براساس جدیدترین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در گروه کامیونت‌های تولیدی در فروردین‌ماه امسال یک کامیونت در سطح کیفی یک ستاره و یک کامیونت در سطح کیفی دو ستاره قرار دارد. بر این اساس کامیونت ایسوزو NPR۷۵K دو ستاره کیفی و کامیونت الوند یک ستاره کیفی را کسب کرده است. در گروه کامیون‌های تولیدی در فروردین‌ماه نیز کامیون بنز WH تنها یک ستاره کیفی کسب کرده است. در گروه کشنده‌های تولیدی در فروردین‌ماه نیز دو کشنده ولوو FH۵۰۰و FH۴۶۰ چهار ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کیفی دریافت می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین سطح و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید