مکان یار
مکان یار

رستوران قصابه و مشویات المصطفی آدرس: عراق - سامرا الملویة، Samarra،

رستوران قصابه و مشویات المصطفی
آدرس: عراق - سامرا الملویة، Samarra، Iraq

یکی از رستوران های مطمئن و خوب شهر سامرا که دسترسی راحتی هم داره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید