مکان یار
مکان یار

رستوران معین خلخال آدرس: ایران - اردبیل - خلخال جاده اسالم

رستوران معین خلخال آدرس: ایران - اردبیل - خلخال جاده اسالم

رستوران معین خلخال
آدرس: ایران - اردبیل - خلخال جاده اسالم به خلخال، روبرو کوچه گلستان یک

رستوران معین خلخال برای افرادی که گذری از این شهر عبور می کنن مناسبه چون کنار جاده قرار گرفته با دسترسی راحت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید