مکان یار
مکان یار

رستوران چینی چیفا ماندارین آره کویپا | Chifa Mandarin آدرس: پرو

رستوران چینی چیفا ماندارین آره کویپا | Chifa Mandarin آدرس: پرو

رستوران چینی چیفا ماندارین آره کویپا | Chifa Mandarin
آدرس: پرو - آره کویپا Mercaderes ۳۰۰، Arequipa، Peru

رستوران چینی چیفا ماندارین، درست در میدان اصلی شهر قرار گرفته و غذاهای باکیفیتی ارائه می دهد. اگر قصد امتحان کردن غذاهای چینی به سبک پرویی ها را دارید، کجا بهتر از ماندارین که قیمت های مناسبی دارد و صاحبش می تواند به زبان انگلیسی صحبت کرده و منوی انگلیسی همراه با تصویر نیز دارد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید