مکان یار
مکان یار

رستوران گلستان خلخال آدرس: ایران - اردبیل - خلخال بلوار سی

رستوران گلستان خلخال
آدرس: ایران - اردبیل - خلخال بلوار سی متری، بعد از خیابان موسی زاده

رستوران گلستان یکی از رستوران ها مطمئن و ایرانی خلخال است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید