هر روز!
هر روز!

رسیدگی به حیات وحش میلیاردی مهریز امری ضروریست : رسیدگی

رسیدگی به حیات وحش میلیاردی مهریز امری ضروریست
: رسیدگی به حیات وحش میلیاردی مهریز امری ضروریست
: رسیدگی به حیات وحش میلیاردی مهریز امری ضروریست
: مهدی تیموری : براساس استانداردهای جهانی، 10 درصد از وسعت هر منطقه و هر کشوری باید جزو مناطق حفاظت شده باشد و این در حالی است که در شهرستان مهریز بیش از 20 درصد از وسعت منطقه، جزو مناطق حفاظت شده قرار دارد.
این مسئول با بیان این که ایران از لحاظ تنوع اقلیمی و شرایط ژئوپُلیتیکی و شاخص های تنوع زیستی جزو  پنج کشور برتر جهان است، افزود: در شهرستان مهریز بیش از 500 گونه گیاهی، 20 گونه پستاندار، 70 گونه پرنده و بیش از 16 گونه خزنده وجود دارد.
وی با بیان این که رشد جمعیتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید