هر روز!
هر روز!

رشته‌کوه سلیمان رشته‌کوه سلیمان یا کوه‌های سلیمان، نام دو رشته‌کوه

رشته‌کوه سلیمان رشته‌کوه سلیمان یا کوه‌های سلیمان، نام دو رشته‌کوه

رشته‌کوه سلیمان
رشته‌کوه سلیمان یا کوه‌های سلیمان، نام دو رشته‌کوه است در جنوب شرقی افغانستان و غرب پاکستان و مرز بین فلات ایران و شبه‌قاره هند، یکی شرقی و دیگری غربی و هر دو از شمال به جنوب کشیده شده. دامنهٔ کوه‌های سلیمان مسکن پشتون‌ها است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید