مسیر سبز
مسیر سبز

رنگین کمان اطراف ستاره "آلفا- شکارچی" ستاره "آلفا- شکارچی"

رنگین کمان اطراف ستاره "آلفا- شکارچی" 
 ستاره "آلفا- شکارچی"

رنگین کمان اطراف ستاره "آلفا- شکارچی"
ستاره "آلفا- شکارچی" یکی از عظیمترین و نورانی ترین ستارگان در صورت فلکی جبار است.

اکنون ستاره شناسان با استفاده از دستگاه VISIR تلسکوپ VLT رصدخانه جنوبی اروپا (ESO) در شیلی توانستند تصویری عجیب از این ستاره را تهیه کنند.

در این تصویر، سحابی غول پیکری این ستاره را احاطه کرده و تا فاصله 60 میلیارد کیلومتری از سطح "آلفا- شکارچی" در فضا گسترده شده است. این فاصله در حدود 400 برابر فاصله زمین تا خورشید است.

ستارگان غول پیکر سرخی چون "آلفا- شکارچی" در واقع یکی از آخرین فازهای زندگی یک ستاره عظیم هستند. در این فاز که بسیار کوتاه است، ابعاد ستاره با سرعت بسیار بالایی افزایش می یابد و مقادیر بالایی ماده تقریبا برابر با جرم خورشید را تنها در مدت 10 هزار سال از دست می دهند.

پدیده گستردگی ستاره و از دست دادن ماده، دو نتیجه در بر خواهد داشت. به طوریکه از یک طرف، توده های بزرگ گاز از سطح ستاره در فضا گسترده می شوند و از طرف دیگر، حرکت این گازها همانند آبی در حال جوش حبابهای غول پیکری را در جهات بالا و پایین اتمسفر ستاره پرتاب می کنند.تصویری که از ستاره "آلفا- شکارچی" گرفته شده است نشان می دهد که حبابهای ماده ستاره ای و توده های عظیم گاز یک سحابی رنگین کمانی را به وجود آورده اند.

براساس گزارش مدیا ایناف، به نظر می رسد که این ستاره لایه های مختلف خود را به روشی نامتقارن از دست داده است. ماده ای که در این عکس دیده می شود به احتمال بسیار بالایی از گرد و غبار سیلیکات و آلومین (اکسید آلومینیم) ساخته شده است. بخش وسیعی از پوسته زمین و سایر سیارات سنگی نیز از این ماده ساخته شده اند.

منبع: خبرگزاری مهر
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید