مطالب جالب!
مطالب جالب!

رهایم کنید. میخواهم خودم باشم ، خودِ خودم خسته

رهایم کنید. 
 میخواهم خودم باشم ، خودِ خودم 
 خسته

رهایم کنید..
میخواهم خودم باشم ، خودِ خودم
خسته شدم بس که رقاصه شما بودم می خواهم عریان شوم
عریان عریان
از تمام وابستگی ها و اما و اگرها
می خواهم جامه خود را از تن بر کنم
سبک شوم مثل قاصدک رهایم کنید
می خواهم چرخ بزنم ، درآسمان صبح ، سوار بر نسیم
سبک چون قاصدک ، می خواهم عریان شوم از تو
از همه کابوس ها
رهایم کنید…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید