هر روز!
هر روز!

روانشناسی ترس در کودکان روانشناسی ترس در کودکان : روانشناسی

روانشناسی ترس در کودکان 
 روانشناسی ترس در کودکان : روانشناسی

روانشناسی ترس در کودکان
روانشناسی ترس در کودکان : روانشناسی ترس در کودکان
: روانشناسی ترس در کودکان

: به گزارش : کودک به جای این که مثل بزرگسالان از موقعیتی وحشت زده شود، حالت قهر به خود می گیرد یا خودش را به بزرگسالان می چسباند. حتی ممکن است کودک، ترس خودش را پشت نشانه های افسردگی و خشم پنهان کند. ضمن این که برخلاف بزرگسال ها که می دانند ترسشان افراطی و غیر منطقی است کودکان آن قدر رشد نکرده اند که تفاوت ترس های طبیعی و غیر طبیعی را بدانند. ...
راه برطرف کردن ترسها , مقابله با آنهاست. با استفاده از پیشنهاداتی که در این مقاله ارائه شد، می توانید به فرزندتان کمک کنید تا بهتر با موقعیت های زندگی کنار بیایند.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید