مسیر سبز
مسیر سبز

روحانی در پی رفع و رجوع آسیب احمدی نژاد تیک:

روحانی در پی رفع و رجوع آسیب احمدی نژاد
تیک: تا ماه گذشته، بیش از 90 در صد مردم ایران ماهیانه مستقیماً حدود 15 دلار پول نقد از دولت دریافت می کردند ـ برخی از مردم ، مطمئناً نه همه آنها ، به این مبلغ برای خرید مواد غذائی خود که قیمت آنها در سال های اخیر افزایش یافته است متکی بوده اند.

این پرداخت ها در سال 2010 میلادی از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت به عنوان بخشی از برنامه کاهش یارانه های رفاهی و غذائی آغاز شد . اما این پرداخت ها باعث شد تا هزینه های دولت میلیون ها دلار افزایش یابد و بسیاری از اقتصاد دانان نیز می گویند باعث افزایش شدید تورم شده است .

در روز جمعه، دولت رئیس جمهور حسن روحانی برای آخرین بار این مبلغ را به حساب بانکی ابرانی ها واریز کرد و اکنون در حال جمع آوری تقاضا ها برای بررسی این امر است که چه تعداد از مردم واقعاً به این کمک نیاز دارند . بیشتر وزرا از کارمندان خود در خواست کرده اند نام نویسی نکنند .

احمدی نژاد در اصل قصد داشت این مبلغ را فقط به کسانی که محتاج بودند بدهد . اما تحلیلگران می گویند محدود بودن داده های اطلاعاتی در مورد در آمد ها باعث شد تا وی این کمک ها را به عنوان فرصتی برای آرام کردن جامعه بی قرارتلقی کند .

کوان هریس، جامعه شناس دانشگاه پرینستون که در باره سیستم رفاه اجتماعی ایران مطالعه می کند گفت ، « با توجه به اینکه دولت احمدی نژاد مضطرب شده بود، همگانی کردن پرداخت نقدی راهی برای مقاومت کمتر در مقابل احمدی نژاد بود » .

برای میلیون ها خانوار ایرانی این پول به سرعت تبدیل به کمک اقتصادی مهمی در زمان سختی گردید . این برنامه اکنون به طور کلی به عنوان قدم اول برای قطع خدمات رفاهی مردم که یارانه زیادی دریافت می کردند پذیرفته شده است ، اما هزینه زیادی در بر داشته است .

رئیس سازمان دولتی ای که در پرداخت یارانه ها نظارت دارد این هفته گفت که 38 ماه پس از شروع این برنامه ، معادل بیش از 50 میلیارد دلار به حساب های ایرانی ها واریز شده است .

هریس، جامعه شناس دانشگاه پرینستون می گوید ، « این افزایش قیمت ها باعث افزایش ناگهانی تورم در کوتاه مدت خواهد شد . هیچ راهی برای گریز از آن وجود ندارد . اگر دولت نتواند برای مردم دلیل منطقی این سیاست را در حین ادامه آن توضیح دهد، مردم احمدی نژاد را فراموش خواهند کرد و روحانی در این مورد مقصر شناخته خواهد شد » .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید