هر روز!
هر روز!

روز معلم روز آگاهی، روز قشنگ عشق و بیداری روز

روز معلم روز آگاهی، روز قشنگ عشق و بیداری روز

روز معلم روز آگاهی، روز قشنگ عشق و بیداری
روز معلم، روز کلمه و کلام، روز آگاهی و بیداری، روز قشنگ اعتماد و دوستی ست.
معلم، نماد زنده گرمی و روشنی ست.
معلم، امید است، آن گاه که امیدی نیست.
معلم، سپیده دم آگاهی ست، آن گاه که همه چیز در شب ابهام فرو رفته است.
معلم، در روزگار تردیدها، ایمان ناب است.
معلم، مرهم است، آن گاه که رنجور زخم های خویشیم.
معلم، خنده است، آن گاه که جز غمگین نمی توان بود.
معلم، هوای پاک عشق است آن گاه که نفرت جان مان را مسموم کرده است.
معلم، شمع محفل زندگی ست. او وجود خویش را به پای شاگردان خویش آب می کند تا نهال جان شاگردانش را آبیاری کند تا آنان ببالند و روزی به گُل بنشینند.
هنگامی که روز معلم را جشن می گیریم، در واقع آگاهی و عشق را جشن می گیریم. جامعه ای که عشق و آگاهی را جشن می گیرد و قدر و منزلت رفیع معلم و کتاب و تعلیم را می شناسد و از موهبت سلامت، شادمانی و موفقیتی عظیم برخوردار می شود. بنابراین، هنگامی که روز معلم را جشن می گیریم، زندگی را جشن گرفته ایم.
آری، معلم، زندگی ست. زندگی نیز معلمی بزرگ است. اگر ما شاگردان خوب زندگی باشیم و از کلاس زندگی غیبت نکنیم، زندگی برای یاد دادن به ما همواره حاضر است.
معلمان خوب، کم نیستند. شاگردان خوب و قدردان، اندک اند. بزرگ ترین هدیه به معلمان خوب، آن است که شاگردانی خوب برای آنان باشیم. به آموزه های درست و سازنده معلم خوب مان گوش جان بسپاریم و آن آموزه ها را در عمل اجرا کنیم.
روز معلم، یادآور ارزش های والای زندگی ست.
ارزش های والای معلمان خوب کشورمان را ارج می نهیم و این روز بزرگ را به تمامی آنان تبریک می گوییم.
صدای معلم، خوب است. صدای معلم، قشنگ ترین ترانه زندگی ست. این ترانه های قشنگ، همواره در فضای جان میهن مان طنین انداز باد!
گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل
منبع: سیمرغ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید