مکان یار
مکان یار

روستای آلوستان آدرس: ایران - گلستان - علی آباد کتول توابع

روستای آلوستان آدرس: ایران - گلستان - علی آباد کتول توابع

روستای آلوستان
آدرس: ایران - گلستان - علی آباد کتول توابع بخش مرکزی شهرستان علی آبادکتول

آلوستان، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان علی آبادکتول در استان گلستان. این روستا در دهستان کتول قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۱، جمعیت آن ۷۴۰ نفر (۲۱۲خانوار;) بوده است. بخش مرکزی در تقسیمات کشوری ایران، عنوان افزودهٔ بخشی واقع در هرکدام از شهرستان های کشور است که مرکز آن، همان مرکز شهرستان است و علاوه بر فرمانداری دارای بخشداری نیز می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید