مکان یار
مکان یار

روستای انگوران آدرس: ایران - زنجان - دندی داخل منطقه حفاظت

روستای انگوران آدرس: ایران - زنجان - دندی داخل منطقه حفاظت

روستای انگوران
آدرس: ایران - زنجان - دندی داخل منطقه حفاظت شده انگوران

از روستاهای زیبای استان زنجانه که در ۹۵ کیلومتری غرب زنجان، در شهرستان ماه نشان واقع شده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید