مکان یار
مکان یار

روستای بادرود آدرس: ایران - تهران - فیروزکوه روستای &#

روستای بادرود آدرس: ایران - تهران - فیروزکوه روستای &#

روستای بادرود
آدرس: ایران - تهران - فیروزکوه

روستای بادرود یکی از روستاهای کوهستانی و کم جمعیت شهرستان فیروزکوه در نزدیکی شهر تهران است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید