مکان یار
مکان یار

روستای تله زنگ آدرس: ایران - خوزستان - اندیمشک توابع شهرستان

روستای تله زنگ آدرس: ایران - خوزستان - اندیمشک توابع شهرستان

روستای تله زنگ
آدرس: ایران - خوزستان - اندیمشک توابع شهرستان اندیمشک

روستای تله زنگ در تقسیمات کشوری، از توابع شهرستان اندیمشکه. ولی ایستگاه راه آهن آن در محدودهٔ اداره کل راه آهن لرستان قرار داره. این ایستگاه از سمت دورود هشتمین، و از سمت اندیمشک ششمین ایستگاهه. ایستگاه تله زنگ معمولاً برای دسترسی طبیعت گردان به آبشار زیبای شوی استفاده می شه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید