مکان یار
مکان یار

روستای جفیر آدرس: ایران - خوزستان - هویزه‎ توابع بخش هویزه

روستای جفیر
آدرس: ایران - خوزستان - هویزه‎ توابع بخش هویزه

این روستا در دهستان بنی صالح قرار داره و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۱۵ نفر (۴۲خانوار;) بوده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید