مکان یار
مکان یار

روستای سامیان آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل سامیان &#1

روستای سامیان آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل سامیان &#1

روستای سامیان
آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل

سامیان روستایی است که در استان اردبیل، شهرستان اردبیل، بخش مرکزی، دهستان کلخوران قرار دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید