مکان یار
مکان یار

روستای سنگرج | Sang-e-raj آدرس: ایران - مازندران - سواد کوه

روستای سنگرج | Sang-e-raj
آدرس: ایران - مازندران - سواد کوه

سنگرج یا سنگلج، یکی از روستاهای قدیمی و ییلاقی سوادکوه و مردم روستاهای لفورک و کفاک و...لفور در تابستان ها در این روستا اقامت می کردند.
روستای سنگرج از جنوب به لرزنه و از غرب مشرف به روستای ییلاقی لاکم و از شرق مشرف به کوه های گر و در مسیر جاده امام زاده حسن در فاصله ۱۰ کیلو متری آلاشت واقع شده است.
برخی این نام را برگرفته از اصطلح «سنگ رج» می دانند. رج به معنی ردیف است و اصطلاح سنگ رج مربوط به جایی که سنگ ها در آنجا به ردیف می باشند. این روستا در ارتفاع حدود ۲۸۰۰-۳۰۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید