مکان یار
مکان یار

روستای لنبر آدرس: ایران - اردبیل - خلخال جاده خلخال به

روستای لنبر آدرس: ایران - اردبیل - خلخال جاده خلخال به

روستای لنبر
آدرس: ایران - اردبیل - خلخال جاده خلخال به اردبیل

یه جای خوب و عالی واسه گردش و خوش گذرونی البته تو عید و تابستون چون پاییز و زمستون خیلی سرده. این روستا یه چشمه آب معدنی هم داره که به آب کلیه معروفه چون سنگ کلیه رو دفع میکنه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید