مکان یار
مکان یار

روستای ماماتین آدرس: ایران - خوزستان - رامهرمز روستای

روستای ماماتین آدرس: ایران - خوزستان - رامهرمز روستای

روستای ماماتین
آدرس: ایران - خوزستان - رامهرمز

روستای ماماتین روستای گردشگری است که در ۳۶ کیلومتری شمال شرق رامهرمز قرار گرفته است.
وجود چشمه پای قد جوشان که از عمق زمین جوشیده و در اطراف رودخانه ماماتین به وفور وجود دارد و تشکوه (کوه آتشین;) نظر اولین کاشفان نفت را به این منطقه جلب کرد.
مهندسین انگلیسی که دنبال کشف نفت بودند در این روستا شروع به احداث حوض آتشنشانی ، کارگاه ،میادین ورزشی، اطاق کنفرانس، برج دیده بانی و ساختمن نمایی برای استراحت خود و دیگر کارشناسان ساختند.
ساختار هندی ساختمان سازی مهندسان که از مصالح گچ کوره و سنگ بوده با ساختمان سازی بومیان منطقه تفاوت زیادی داشت ،طوری که سقف بام خانه ها بطور قوسی و با لوله های قطور نفت می باشد که هنوز مردم منطقه از این ساختمان ها استفاده می کنند.
نخستین چاه اکتشافی نفت خاورمیانه توسط انگلیسی ها در ناحیه ماماتی حفر گردید که عملیات آن متوقف شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید