مکان یار
مکان یار

روستای ورزقان آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - ترکمانچای ۱۵ کیلومتری

روستای ورزقان آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - ترکمانچای ۱۵ کیلومتری

روستای ورزقان
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - ترکمانچای ۱۵ کیلومتری شمال ترکمنچای

روستای باصفا و خوش آب و هوای ورزقان، در دامنه جنوبی رشته کوه بزقوش و حدود ۶۰ کیلومتری شهرستان میانه و ۱۵ کیلومتری شهر ترکمانچای قرار داره. این روستا در ناحیه ای باستانی به نام بروانان واقع شده. این روستا، نام خود را از جمله وزیر قران گرفته و ورزقان نامیده می شه. ورزقان بخاطر شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب از سکونت گاه های قدیمی منطقه بوده. سفال ها و اشیای یافت شده که قدمت آنها به هزاره های پیش از میلاد می رسه، نشان از زندگی متمدن انسانی، از گذشته های دور در این روستا داره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید