مکان یار
مکان یار

روستای چاه مبارک آدرس: ایران - بوشهر - عسلویه دهستان چاه

روستای چاه مبارک
آدرس: ایران - بوشهر - عسلویه دهستان چاه مبارکه

چاه مبارک روستاییست از توابع بخش چاه مبارک واقع در شهرستان عسلویه. این روستا تابع دهستان چاه مبارکه و در ۶ کیلومتری شرقی روستای بساتین واقع شده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید