مکان یار
مکان یار

روستای یمینان آدرس: ایران - کردستان - کامیاران ۳۲ کیلومتری کامیاران

روستای یمینان آدرس: ایران - کردستان - کامیاران ۳۲ کیلومتری کامیاران

روستای یمینان
آدرس: ایران - کردستان - کامیاران ۳۲ کیلومتری کامیاران

روستای یمینان یکی از مشهورترین و خوش آب و هواترین روستاهای کامیاران است. روستای یمینان سفلی با ۸۰۰ نفر جمعیت و ۱۴۳ خانوار در ۳۸ کیلومتری سنندج و در ۳۲ کیلومتری کامیاران واقع است. شغل اکثر اهالی روستا کشاورزی و باغداری است. عمده محصول این روستا توت فرنگی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید