مکان یار
مکان یار

روستا کوهانی آدرس: ایران - همدان - نهاوند نهاوند به سمت

روستا کوهانی
آدرس: ایران - همدان - نهاوند نهاوند به سمت جهان آباد

کوهانی روستایی از شهرستان نهاوند در استان همدان واقع در غرب ایران. این روستا در ۴ کیلومتری شهر نهاوند قرار گرفته است. قدمت این روستا به گفته ای از عهد باستان ساسانیان ولی با اندک فاصله ای در بخش شمال غربی موقعیت کنونی بوده است. این روستا دارای آب وهوای بسیار خوش بوده و یکی از مناطق دیدنی شهرستان نهاوند است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید