اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

روشنایی: از اظهارنظر نصیرزاده متعجبم روشنایی در گفت و گو

روشنایی: از اظهارنظر نصیرزاده متعجبم
روشنایی در گفت و گو با " " درباره اظهار نظر نصیرزاده در مورد صحنه مشکوک سوشا مکانی گفت: واقعا در تعجبم که آقای نصیرزاده این اظهار نظر را کرده است که نباید او اخراج می شد. مکانی کاملا به عمد توپ را گرفت و موقعیت صد درصدی ما بود. وی همچنین گفت: درباره صحنه پنالتی هم واقعا نمی دانم چطور پنالتی گرفت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید