هر روز!
هر روز!

روشهای ساده برای تغییر سبک آرایش : روشهای ساده برای

روشهای ساده برای تغییر سبک آرایش : روشهای ساده برای

روشهای ساده برای تغییر سبک آرایش
: روشهای ساده برای تغییر سبک مد روز |آرایش |سرگرمی |اخباز
 
-انتخاب یک رنگ متضاد از رنگ چشم ها برای سایه ی چشم ، مثلا سایه ی بنفش برای چشم های سبز ، سایه ی قهوه ای برای چشم های آبی و سایه ی آبی برای چشم های قهوه ای . این انتخاب متضاد رنگ سایه باعث تغییر چشم گیری در چهره ی شما خواهد شد. -حجم دادن به گونه ها به کمک رژ گونه های حجم دهنده یا کرم ها می تواند باعث تغییر چشم گیری در چهره ی شما شود. به گزارش : -استفاده از پودر ابرو بجای استفاده از مداد ابرو باعث تغییر چشم گیری در سبک مد روز |آرایش |سرگرمی |اخبازابروهای شما خواهد شد. -تغییر ریمل ، مثلا اگر شما همیشه از ریمل های حجم دهنده ی مژه استفاده می کنید این بار آن را تغییر دهید و از ریمل های بلند کننده ی مژه استفاده کنید و تغیییر حالت چشم هایتان را مشاهده کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید