هر روز!
هر روز!

روش ترمیم ناخن شکسته : روش ترمیم ناخن شکسته

روش ترمیم ناخن شکسته : روش ترمیم ناخن شکسته

روش ترمیم ناخن شکسته
: روش ترمیم ناخن شکسته
– ۱ عدد چای کیسه ای
به گزارش : – چسب مایع
– سوهان ناخن
– برق ناخن
مرحله ۱:
محتویات چای کیسه ای را خالی کنید و یک نور مستطیلی از کیسه ببرید که روی ترک ناخن شما را بپوشاند.
مرحله ۲:
با سوهان کردن بخش ترک برداشته و آسیب دیده ناخن تان، زیرسازی نمایید و آن ناحیه را صاف و مسطح کنید.
مرحله ۳:
یک لایه نازک چسب مایع روی ناخن تان بزنید و وصله ای که آماده کرده بودید را روی قسمت ترک برداشته بگذارید و فشار دهید تا وصله خوب به ناخن بچسبد. سپس لایه دیگری از چسب مایع رویش بزنید تا محکم تر شود. صبر کنید تا چسب خوب خشک شود. دوباره لایه نازک دیگری از چسب مایع رویش بزنید. با قیچی اضافه های وصله را ببرید
مرحله ۴:
به سوهان کردن وصله و ناخن و لبه هایش ادامه دهید تا کاملاً صاف شود. یک تکه پنبه بردارید و به آن لاک پاک کن بزنید و بقایای چسب مایع را با آن پاک کنید. حالا می توانید روی این ناخن ترمیم شده، برق ناخن یا لاک بزنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید