هر روز!
هر روز!

روش های مختلف طراحی سایت : روش های مختلف طراحی

روش های مختلف طراحی سایت : روش های مختلف طراحی

روش های مختلف طراحی سایت
: روش های مختلف طراحی سایت
 
شرکتهای مختلفی در ایران در زمینه طراحی و ساخت سایت فعال هستند. این شرکت ها در ازای خدمات خود قیمتهای متنوعی را اعلام میکنند و این در اکثر اوقات باعث سردرگمی افرادی میشود که به دنبال طراحی سایت هستند.عموما طراحی سایت از طریق شرکتها به دو شکل کلی انجام میگردد.
 
به گزارش : روش اول : استفاده از کدنویسی های اختصاصی شرکت ها که این روش دارای معایب و محاسن زیر میباشد
 
1- هزینه بر بودن این طراحی ها چرا که میبایست از صفر توسط شرکتها پیاده سازی شوند و عموما کلیه ماژولها و ابزارهای استفاده شده در آنها به دلیل طراحی اولیه دارای هزینه زیادی هستند.
 
2- وابسته بودن همیش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید