هر روز!
هر روز!

رویارویی با مشکلات و اختلافات زناشویی رویارویی با مشکلات و

رویارویی با مشکلات و اختلافات زناشویی 
 رویارویی با مشکلات و

رویارویی با مشکلات و اختلافات زناشویی
رویارویی با مشکلات و اختلافات زناشویی : رویارویی با مشکلات و اختلافات زناشویی
: رویارویی با مشکلات و اختلافات زناشویی
اختلاف بخش جدایی ناپذیر زندگی زناشویی است و به خودی خود برای زندگی زناشویی خطرناک نیست، آنچه می تواند خطرناک باشد نحوه مواجهه همسران با اختلافاتشان است. اگر اختلافات به درستی حل نشود می تواند زندگی زناشویی را دچار بحران های جدی کند. عوامل اختلافات زناشویی 1. خسّت(خسیس بودن) 2. عصبانیت 3. دورویی 4. دروغ 5. پنهان کاری 6. پرخاشگری و خشونت 7. لجاجت 8. خودبینی و تحقیر دیگری 9. بی انضباطی مواردی از اختلاف هایی که ممکن است، منجر به ناهمنوایی و ناسازگاری شود، عبارت است از: 1. اختلاف در خواسته ها 2. اختلاف در سلیقه ها و علاقه ها 3.اختلاف در دیدگاه ها 4- اختلاف در خلق و خوی 5. اختلاف در میزان هوش 6. اختلاف در ابعاد معنوی

به گزارش : برای حل اختلافات زناشویی و موفقیت در روابط زناشویی  می توانید روش های زیر را بکار گیرید
۱- تغییر مسیر: یکی از روش های حل اختلافات زناشویی تغییر مسیر گفتگو  است . اگر می بینید خودتان یا همسرتان برای دعوا بُراق شده اید اما حس می کنید این قضیه ارزش قهر کردن را ندارد ، کاردیگری بکنید . تاکتیک های تغییر مسیر شامل موارد زیر هستند : بذله گویی :یک جوک تعریف کنید ، چیزی خنده دار بگویید و یا به خودتان و شرایط موجود بخندید . تغییر موضوع : درباره ی کار صحبت کنید ، ماجرایی را تعریف کنید ، تصمیم بگیرید برای عصرانه چه بخوید یا فردا کجا بروید – هر چیزی که تمرکز بحث را ازموضوع اولیه منحرف و برزمینه های مشترک معطوف می کند .
تمرکز برچیزی مثبت :درباره ی چیزی حرف بزنید که واقعاً در مورد روابط زناشویی یا موقعیت خود دوست دارید . مثلاً اگر هر لحظه ممکن است در ماشین بر سر مسیرها دعوایتان شود بگویید چقدر خوب است که آدم یک روز با همسرش برود بیرون و چقدر ذوق دارید که زودت ربه مقصد برسید .
کاربرد ایما و اشاره :گفتن چیزی که مربوط به روابط جنسی باشد می تواند فوراً تنش را برطرف کند و شما رادوباره به عنوان زن و شوهر متمرکز کند . ممکن است تکراری و بی مزه به نظر آید ، اما شاید حتی گفتن جمله ی قدیمی « وای ، وقتی عصبانی هستی چه خواستنی می شی ! » مفید واقع شود . 2- احترام متقابل. ریشه مشکل، نگرش یکی از طرفین یا هر دو نفر آنهاست نه خود مشکل. در روابطی که احترام متقابل حاکم است، طرفین سعی می کنند دیدگاه یکدیگر را درک کنند و به دیدگاه یکدیگر احترام بگذارند. 3- زمان و مکان مناسبی را برای صحبت در باره اختلافتان در نظر بگیرید. وقتی که خسته، گرسنه یا عصبانی هستید زمان مناسبی برای گفت و گو و حل مشکل نیست. همچنین در محیط های پر سر و صدا و یا در حضور دیگران به ویژه فرزندانتان از بحث کردن اجتناب کنید 4- از صحبت کردن درباره اختلافات اجتناب می کنند و معتقدند مشکل خود به خود حل خواهد شد . 5- به تعویق انداختن : خیلی جدی فکر کنید که آیا الان وقت مناسبی برای گفتگوی سازنده هست یا نه . در اکثر موارد ، به تعویق انداختن گفتگو تا زمانی که هر دو کمی آرام تر شده باشید گزینه ای مطمئن تربرای حل اختلافات زناشویی است . اگر یکی یا هر دوی شما به حدی عصبانی هستید که حتی نمی توانید بر سرزمان مناسب تر برای گفتگو بحث کنید فقط بپذیرید که الان وقتش نیست . 6- از نوعی تاکتیک تغییر مسیر استفاده کنید تا دوباره به حالت عادی بازگردید . تقاضای « تایم اوت » کنید . تایم اوت بهترین راه برای پیشگیری از افزایش تنش و کاستن اختلافات زناشویی  است . همچنین تایم اوت گرفتن می تواند به هر دوی شما فرصت دهد به موقعیت موجود فکر کنید و ببینید چطور می توان دوستانه مشکل را حل کرد . اگر شرایطتان به گونه ای است که نمی توانید از لحاظ فیزیکی از هم فاصله بگیرید ( مثلاً سوار ماشین و در حال مسافرت هستید ) ، دست کم می توانید توافق کنید که برای مدتی ساکت بمانید و به هم فرصت و امکان فکر کردن بدهید .

7- مشخص کردن مشکل واقعی. اکثر زن و شوهرها نمی توانند مشکل واقعی را مشخص کنند. معمولا اینکه چه کسی کارهای خانه را انجام دهد، چطور پول خرج کنند و.. اصل مساله نیست. البته اختلاف نظرها را باید رفع کرد ولی زوجین باید مشکل واقعی را بشناسند. وقتی مشکل واقعی شناخته شد، اختلاف نظرهای ظاهری رفع می گردد.
 
8-احساس منفی خود را بیان کنید. گاهی اوقات زوجین هنگام اختلاف و مشکل به جای بیان ناراحتی و خشم خود، آن احساس را به نمایش می گذارند. مثلا اخم می کنند، حرف نمی زنند، داد و فریاد می کنند و... نکته مهم این است که اگر ناراحتی خود را به زبان نیاورید، همسرتان متوجه نمی شود که شما چه احساسی دارید. به جای نمایش احساسات با رفتارهای ناسنجیده با کلمات مناسب احساس خود را بیان کنید. با بیان احساسات خود، زمینه مناسبی را برای حل مشکلی که چنین احساساتی را در شما به وجود آورده است، فراهم می کنید. 9- واکنش های هیجانی و افراطی بروز می دهند؛ برای مثال با یکدیگر دعوا می کنند و درگیری های مکرر ایجاد می شود. 10- تخلیه : روش دیگر برای حل اختلافات زناشویی تخلیه احساسات خود است . گاهی اوقات نگه داشتن امواج خروشان احساس در دورن خود اجتناب از یک بگومگوی حسابی ، تخیله است . به این معنا که به هر کدام از شما مقداری زمان – مثلاً حدود بیست دقیقه – داده شود تا فاقد وقفه احساسات خود را مطرح کنید . در پایان بیست دقیقه نقش عوض می شود ونفر دوم بیست دقیقه برای بیان احساساتش فرصت دارد . هدف این است که بتوانید احساسات عذاب آور را از درون خود بیرون بریزید نه اینکه مسئله را حل کنید . بنابراین وقتی دل هر دوتان خنک شد و حرف هایتان را از زدید توافق می کنید که بعد از مدتی با آرامش درباره ی این مشکل صحبت کنید .
 
11- زمینه های توافق. هنگام اختلاف، ساده ت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید